poniedziałek, 3 lipca 2017

Praocean/ Tethys Ocean

Kolejny ekslibris, prosto z Ziemi Niczyjej, jak nazywam stany poniżej morza. Cieszę się, że pracuję, dziękuję.

Next bookplate, straight from No man`s land, how i call states below the sea. I am glad, that I``m working, thank you.