piątek, 17 czerwca 2016

Bestiariusz/ Bestiary

 Chciałam tylko napisać, że to, że robię małe, nie znaczy, że odpuściłam sobie " poważne i duże". Pracuję, tylko jak na mentalnego żółwia przystało ostrożnie -). Proszę o cierpliwość. Póki co, przeciwieństwa dzielone i łączone w misterium podaję.

 I wish to wrote only, that the fact , that i create tiny works doesn`t mean that i left those " serious and large". I am working, but as befits the mental turtle i do it carefully -). Please be patient. For the present, i give you opposites divided and united into the mystery.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz