piątek, 26 czerwca 2015

Drzewo życzeń/ Wish Tree

jestem zero-jedynkową echolalią
fluktuacją na pulsującej matrycy
drżącymi smugami fibonacciego,
morzem luster i blików.
Czego sobie życzysz?

i am zero-one echolalia
fluctuations on pulsating matrix
trembling fibonacci threads,
the sea of mirrors and glares.
What do you wish for?

The Sea
malarstwo olejne na płycie pilśniowej, 44x64 cm/ oils on fiberboard, 44x64 cm

czwartek, 18 czerwca 2015

Port poetycki

Zapraszam już jutro na wyborną ucztę poetycką oraz wernisaż moich prac. Pełny program tutaj

piątek, 12 czerwca 2015

Bestiariusz/ Bestiary

Ktoś się pytał, dlaczego zwolniłłam. Reorganizuję się. Po czasie chorowania, chaosu, zadyszek i łapania oddechu wracam do pracy. I do języka. Póki co,  napoczętę płótna, deski, kalki, tusze, wycinanki, sekrety, tarotowe karty dojrzewają. 
kolejna istota do bestiariuszowej kolekcji. 

W sobotę ma miejsce kolejny już Festiwal Sztuki Wysokiej w Bytomiu, na który z moimi Mojrami serdecznie zapraszam 

Somebody asked me, why i slow down. I`m reorganising self. After time of being ill, chaos and breathelessness, i turn to work. And to my language. For now, broached canvas, panels, calques, inks, cutouts, secrets, tarot cards are growing up. 
alternate being to bestiary collection