piątek, 10 października 2014

All these little things..

Zacznę zbierać szkice. Zwykle je wyrzucałam, albo dawałam córkom do pokolorowania ( tak, tak, mają straszne dzieciństwo), a teraz będę je odkładać. Do szuflady. Albo pochowam je w książkach. Ewentualnie w folderach.

I`m going to collect my sketchy things. Usually, they were thrown, or I gave them to my daughters as coloring pages (yes, i know, they have terrible childhood). And now, I will keep them all. In a drawer. Or hidden inside books. Eventually in folders. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz