wtorek, 8 lipca 2014

Portfolio

Przedstawiam Wam moje nowe portfolio. Mam nadzieję, że 2014 zapełni się do granic -)

Let me introduce you my new portfolio site. I hope, that 2014 will be filled to the borders.. -)

poniedziałek, 7 lipca 2014

Uśpione/ Dormant

Katedry i leśne zioła. Lato przynosi nowy cykl.

Cathedrals and forest herbs. Summer came with new cycle. 


Dormant, ink and temper on gold calque, 25x32 cm
Zioła/Herbs 
- Cicuta virosa (Szalej jadowity ) - niebezpieczne, podskórne języki/ dangerous,subcutaneous languages
- Groszek pachnący ) Sweet Pea ) - zapach toksyny/ the scent of toxin
- Kosaciec (Iris) - złamane śluby/ broken wovs