środa, 25 czerwca 2014

Sfinks/ Sphinx

Sphinx, ink and pastel on paper, 35x50 cm
Miłość rozebrała mnie do kości. Upodliła do szpiku. Pożarła moje imię. Pochowała twoje w kronice interwencji, w teorii esencji, w kosmogonii bluźnierstw i błogosławieństw. Szaleństwo synchronizacji, trucizna powtórzeń

Love stripped me off to the bones, debased me to the marrow, devoured my name, buried yours in the chronicle of the essence theory, in cosmogony of blasphemies and beatitudes. The madness of synchronicity, the poison of repetitions

Zioła/ Herbs:
- Atropa Belladonna - dla głębokich oczu/ for profound eyes
- Lulek czarny/ Hyoscyamus niger - łąka powinna pozostać trująca/ the meadow should stay poisonous
- Róża ( The Rose )