poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Kwiaty dla Eurydyki/ Flowers for Euridice

A więc, w końcu, mam kwiaty 'nas'...
Chcę zniknąć

So, at least, i have flowers of 'us'...
I want to disappear
ink on paper, 35x50 cm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz