niedziela, 16 marca 2014

De profundis clamavi ad te, Domine

Powiedziałeś: będę twoim morzem, połknę wszystkie twoje słowa. Nigdy na żadne nie odpowiedziałeś.
Powiedziałeś: jesteś aniołem, zjawiskiem, posłańcem, duchy nie istnieją.
Powiedziałeś: piękne rzeczy są tylko iluzją, złodziejami światła. jesteś piękna.
Powiedziałeś: nazywają mnie milion, nie zakochuj się w imionach, jedno z miliona jest w stanie cię pokochać. Podzieliłam serce na milion kawałków, powkładałeś je w nowe serca. Teraz w nich zakwitają.
Powiedziałeś: nie karm mnie więcej śmiercią, podaruj mi radość życia. Zapomniałam o mojej śmierci, a ty zapomniałeś o moim życiu.
Powiedziałeś: zawsze tutaj dla ciebie będę. Tam, jestem poza twoim zasięgiem
Powiedziałeś: nigdy cię tutaj nie odrzucę. Tam, jestem poza twoim zasięgiem
Powiedziałeś: tutaj zawsze będę się o ciebie troszczył. Tam, jest poza twoim zasięgiem
Powiedziałeś: kocham cię
Powiedziałeś: kocham cię
Mówisz: kocham cię

You said: i will your sea, will swallow all your words. You have never answered for any of them.
You said: you are angel, phenomenon, messenger. ghosts don't exist.
You said: beautiful things are only illusion, thieves of light. You are beautiful.
You said: they called me a million, do not fall in love in names, one from million is able to love you. I cut my heart on million slices and you put them in other hearts. They are blossoming now.
You said: do not feed me anymore with death, give me the joy of life. I forgot about my death, you forgot about my life
You said: i will always here for you. There, i am out of your range.
You said: i will never reject you here. There, i am out of your range.
You said: i will always care about you here. There, i am out of your range.
You said: i love you.
You said: i love you.
You say: i love you.


sobota, 15 marca 2014

Kilka projektów/ Few projects

Bardzo wstępne, nic osobistego. Żeby wrócić tak zupełnie, muszę rozrysować głowę. Skamieniała na chwilę.
Very initially, nothing personal. To return completely, i have to draw up my head. It petrified for a moment.


ink on paper

ink on paper

ink on paper

piątek, 7 marca 2014

Malutka, naiwna, wiosenna fuga/ Tiny, naive, spring fugue

Chcę umrzeć i stać się przejrzystym niebem
nad tobą
Chcę umrzeć i stać się czułą ziemią
pod tobą
Łagodnym drzewem
by słuchać
Akwamarynowym jeziorem by objąć

I want to die to become a lucid sky
over you
I want to die to become a tender soil
under you
Just want to be a serene tree
to listen to
Aquamarine lake to embrace