wtorek, 25 lutego 2014

Grimoire

 Ten monstrualny głód. Ten monstrualny głód. Obrazy, które się przeplatają z pożądaniem, obrazy o nieistnieniu, wiem, że są słowa, które szeptałabym tylko w mojej głowie w momencie przekraczania. Wstydziłabym się kości, jakie mogłyby z nich wystawać. Czasami, gdy czuję cię w sobie tak, jak gdy leżę nocą z otwartymi udami po których ślizga się księżyc, widzę te olśnienia śmierci, wyłaniają się nagłymi błyskami pod moją skórą- podpływające tuż pod taflę wody drapieżne ryby połyskujące płomieniem. Moje ciało to lampion, moje ciało to rzeka życzeń, otwórz je, a wszystko, na czym położysz dzisiaj rano dłonie będzie twoje: inkantacje miejsc, pornografia oddechów, grimoiry naszych warg. Otwórz je, a każda myśl, na której mnie złapiesz tego poranka, będzie twoja: wiją się w mojej głowie ogniste salamandry i czerwone smoki, plączą się w węzły grzechy z modlitwami, nylonowe pończochy z poszukiwaniem świętości. Siniaki, zadrapania, ślady zębów. Otwórz je, a nauczę cię zaklinać rzekę. 
Księżycowe ryby będą twoje.

 This monstrous hunger. This monstrous hunger. Images interlacing with desire, images about non-existence, and premonition, that words will be whispered only in my head in moment of transcending. I would be ashamed of bones protruding from them. Sometimes when i feel you inside self as at night, when i lie with opened thighs and with moon gliding along, i see these death's gleams, they emerge with sudden glints under my skin- rapacious ablaze fish approaching close under the surface of water. My body is a chinese lantern, my body is the river of wishes, open it and everything, what will be touched by your hands this morning, will be yours: incantations of places, pornography of breaths, grimoires of our lips. Open it and every thought at which you will catch me this morning, will be yours: ardent salamanders and ruby dragons are coiling in my head, knots of sins with devotions are tangling there, nylon stockings with seeking of sanctity. Bruises, scratches, teethmarks. Open it and i will learn you how to enchant the river. 
Lunar fish will be yours.

środa, 19 lutego 2014

Suchość/ Aridness

ciało spóźnia się: bólem głowy za wczorajsze pragnienie ucieczki. cyrkulacją zimna pod skórą za czas nieobecności. kołataniem słów za ważenie możliwości. kocham Cię, kocham i kocham, poprzez jeszcze, już i teraz.
trzy rajskie ptaki siadły na księżycu, a ciało śpi

body is late: through headache for yesterday need of escape. circulation of cold under skin for dry spell time. flutter of words for considerance of possibilities. i love you, love and love, through still, already and now.
three birds-of-paradise sat down on the moon, and body is sleepingUdało mi się być suchym drzewem


Chwila jak 
kęs surowego mięsa
w środku której leżypopiół koloru popiołu

I managed to be a dry tree

Moment like
a bit of raw meat
where ashes lie

ash-coloured