czwartek, 23 stycznia 2014

Profound waters

ink and temper on paper, 35x50 cm
wije się leniwie podskórny strumień,
ciepły brzuch zaprasza węże i jaszczurki,
rozpruwasz wodę,
kreślisz znaki,
krótkotrwałe szlaki odsłaniają sekrety:
w prześwietlonych włosach kładą się ryby, 
martwe owady opadają na mój język - 
- przyjmuje je jak komunię płomienia,
a krew

Krew
jest jasna i czysta,
kołysze kamienie do snu, 
owija martwe zwierzęta, 
jest moimi oczami, 
jest twoimi opuszkami palców

rivulet winding lazily under the skin,
warm belly invites snakes and lizards,
you are ripping the water,
drawing symbols, 
ephemeral trails unveil secrets:
fishes lies in light-struck hairs,
dead insects just falling on my tongue -
- i take them like a communion of the flame,
and blood

The Blood
is bright and pure,
cradles stones to sleep,
wraps around dead animals,
it is my eyes,
it is yours fingertips


2 komentarze: