środa, 6 listopada 2013

List/a

We śnie rozmawiałam z mamą
śniło jej się że zwariowałam, tak, zapamiętałam to w ten sposób
oznajmiała głosem dziecka:
"śniło mi się, że zwariowałaś, córeczko"
a we mnie  kiełkował    i     kiełkował    lęk
To był tylko sen we śnie, zwierciadło w zwierciadle
Uspokajałam się przez moment śnienia
i po przebudzeniu
sprawdzałam czy jestem cała, jak gdyby moje ciało mogło za chwilę rozpaść się na odrębne plastry
a skoro jest, leży wciąż jednolite jak forma wazonu na stole, krawędzie łóżka, dracena na parapecie
gorączkowo postanowiłam nadać mu znaczenie
na dzisiaj
pracować intensywniej
jakby stawianie na kartce
drzewa o strukturze neuronu
mogło zatrzymać wzrastanie
zmęczyć mięśnie i myśleć tylko 
o kwasie mlekowym i regularnym oddechu
Przygotować sekret
Obserwować sikorki 
Nie myśleć o seksie
Napisać do ciebie morsem


In my dream, i talked with my mother
she dreamt, that i had gone mad, yes, i note it exactly this way
she pronounced it with childish voice:
" I dreamt, that you had gone mad, daughter "
and inside of me   a fear  was    germinating    and      germinating
it was just a dream inside a dream, a mirror inside a mirror
i reassured myself for that moment of dreaming
and after awakening
verifying if i am complete, as like my body would fall into separate slices
but it is, lying still homogenous like a shape of flowerpot on the table, bed`s edge, dracaena on window sill

hectically decided to give it a meaning
for today
to work more intensively
as like putting on paper
the tree with structure of neuron
would restrains increasing
to tire out muscles thinking just about
lactic acid and regular breath
To prepare secret
To observe chickadees
To not think about sex
To write morse code for you


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz