czwartek, 13 czerwca 2013

Hearts, hearts

pielęgnuję w sobie dzikość, oswojoną w tobie
i nurture inside of me this wildness, tamed inside of you

heart`s bea(s)t, oils underpainting on canvas, 31x25 cm

Format pocztówkowy, pierwsza, szkicowa warstwa/ Postcard format, first, sketchy layer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz