sobota, 29 czerwca 2013

Dafne

Dafne " post mortem", czyli o tym, co po przemianie. Nowy, wspaniały świat właśnie stwarza się za jej plecami. Bez obietnic, bez poruszeń, ze spóźnioną miłością.

Dafne "post mortem", so, it`s about all after metamorphosis. Behind her, new, brave world is already creating itself. Without promises, without movements, with belated love. 

One surrealist a day


Dafne, malarstwo olejne na płótnie 60x80 cm/ Dafne, oil painting on canvas, 60x80 cm


wtorek, 25 czerwca 2013

Exlibris

Moje pierwsze, więc wybaczcie, jeśli z niedociągnięciami -).
My first, so forgive me, if they`re with deficiencies -).

wtorek, 18 czerwca 2013

Ceruleum

Tuż przed nałożeniem skóry/ Right before first layer of skin


to be continued

czwartek, 13 czerwca 2013

Hearts, hearts

pielęgnuję w sobie dzikość, oswojoną w tobie
i nurture inside of me this wildness, tamed inside of you

heart`s bea(s)t, oils underpainting on canvas, 31x25 cm

Format pocztówkowy, pierwsza, szkicowa warstwa/ Postcard format, first, sketchy layer

wtorek, 4 czerwca 2013

Ultramaryna/ Ultramarine

Dekonstruuję Dafne, Apollina chyba trochę też, i właściwie to z tego rozbierania pobojowisko mi zostaje.
Format mały (80x60 cm), pierwsza podmalówka, temat prosto i lekko się malujący.

I deconstruct Dafne and Apollo ( I think so), and by the way, from this deconstruction only battlefield remains.
Little format (80x60 cm), 1st underpainting, lightly painted subject.