wtorek, 9 kwietnia 2013

Czasopożeracze/Time eaters

Kiedyś tu byłeś,
ale:
I. przeciągałam cię chłodem
II.przeciągałeś mnie nieobecnością
III.mieliśmy sekundę na samospalenie
IV.

Once, You were here,
but:
I. i prolonged you by my coldness
II.you prolonged me by your absence
III. we had a second for self-immolation
IV. 


Opowieść nr2/Tale No.2

Czasopożeracze, rysunek na starej chromolitografii/ time eaters, drawing on old chromolithograph


1 komentarz: