poniedziałek, 18 marca 2013

Shadow Journal *

 Popełniłam rysunek na chromolitografii z 1906...tym świętokradztwem otwieram dziennik, zapis rzeczy, których być już nie powinno, a które wbrew wszystkiemu istnieją.

 I`ve just commited a drawing on old chromolithograph plate from 1906...With this sacrilege i open the journal, things`notation, which shouldn`t longer exist, but in spite of everything, it is still inherent.

Opowieść nr1/Tale No.1
ink and gold temper on art deco plate, 23x33 cm

(Razem będziemy żyć wiecznie ...
...to nasz grobowiec, kochanie)
(Together, we will live forever...
...this is our grave, dear)

* Max Richter, Shadow Journal

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz