piątek, 18 stycznia 2013

colours

Wciąż bez światłocienia, ze wściekłą płatków magentą, skrzydła nienaruszone
Still without chiaroscuro, with vulgar magenta of petals, with immaculate wings

piątek, 11 stycznia 2013

Postępy/Progress

Kolejne warstwy / Next layers
oils,50x70 cm

oils, 80x120 cm

środa, 9 stycznia 2013

Głupiec/ The Fool

 Nie ma tu grama mnie. Zależało mi na tym, żeby być jak najbardziej wierną treści i przyznam, że za Głupcem nigdy nie przepadałam. Ale żeby dojść do przyjemniejszych form, musiałam się przez niego przebić.

 There`s no any shred of me here. I cared about being the most accurate in contents, and i have to admit, that i never really like The Fool. But to get the more pleasurable forms, i had to break through him.


ink and temper on paper, 25x32 cm/ 2013