poniedziałek, 27 lutego 2012

Nim nadejdzie lato/ Before the summer comes

Tęsknię za tandetą zieloności i słońca, po prostu.

Czekając na płótno, pomiędzy kolejną dawką damarowej terapii, kończę stare prace, ta jest jeszcze wrześniowa, z cyklu opowieści jajnikowych

I simply miss these shoddy greenery and sun.

Waiting for canvas, between next dose of dammar therapy, i work upon old drawings, this is still from september, in a series about ovaries

tusze i srebrna tempera na canson, 32x39 cm/ inks and silver temper on canson

poniedziałek, 20 lutego 2012

LilithPraca terapeutyczna, towarzyszyla mi przez wszystkie z etapów depresji, pierwsza i ciągnąca się jak ta zima. Powrócilam z umarlych )

Therapeutic work, it accompanied me through all periods of depression, first and extending like this winter. I've just returned from the dead )

Nie wytrzymałam, werniks retuszerski z ochrą poszedł w ruch, tynktura gotowa. (nie jestem odporna na sugestie)/ tincture with light ochra

Lilith, oils and gold on canvas, 80x120 cm

Szeptem odczytując kwiaty w dusznych przestrzeniach kapliczek,
majakach przedłóżkowych,
dialogach błogoslawionych z możliwoscią dekapitacji, sunie tak,
zawiesza się oddechem na tętnicach,
podły domokrążca wezgłowii,
kiełkująca bezsenność,
obietnica poznania stron innych niż w poradnikach

Reading flowers in a whisper in sultry spaces of chapels,
beforebedding phantoms,
blessed dialogues with the possibility of decapitation, she glides so,
she hangs her breathe in arteries,
rotten hawker of bedheads,
germinating insomnia,
the promise of recognition other than in guides

kolejne etapy pracy/ next stages of work