niedziela, 29 maja 2011

restricted area

Muszę pokończyć stare prace, z góry przepraszam za powtarzalność/ I have to finish my old works, i apologise for repeatability


 UWAGA, NIE ODKLEJAĆ !.
uprzejmie prosimy dotykać 

ATTENTION, DON`T  UNSTICK !
please touch kindly 

piątek, 27 maja 2011

not lah-di-dah

nie jestem artystą ale nic innego nie potrafię
jestem powtarzalna do bólu
otwieram się trywialnie
rozpuszczam zaskakująco szybko
grzecznie odpowiadam na pytania
refleksje przeze mnie nie przepływają
zatrzymuje je geste płótno zasłony
wiec o kondycji polskiej kultury
nie można ze mną konwersować
o błyskotliwości mogę tylko pomarzyć
concept arty nie są mi przeznaczone
nie mam zaplecza a to co mi zostało jest
nieprzyjemne i ciężkie
poznałam wiele z tych rzeczy
których nie chcielibyście poznać
czasami mam dość
przepraszam

i am not an artist but i can`t nothing else
i am painfully repetitive
i open myself trivial
i dissolve surprisingly fast
i answer questions politely
reflexions don`t flow through me
the dense canvas of my curtain keeps them outside
so you will not able to converse with me
about the condition of polish culture
i may only dream about the brilliance
concept art is not intended for me
i have no background and that, what has left
is unpleasant and heavy
i met a lot of these things
about which you don`t want to know
sometimes i have had enough
sorry

piątek, 20 maja 2011

Alizaryna/Alizarinto jest praca o szukaniu. o nieczytelności splątań. o odległości dotknięć.
o niepewności szeptanych potrzeb.
to, co widzę na pewno, to alizarynowa rysa na tafli złota.
jest z Ciebie, i we mnie, i przede mną.
zawstydza niepokojem pragnień.
chowa twarz strumieniem możliwości.
aspekty do pocięcia. do poskładania.
do rozebrania.

mam nadzieję, że się nie pogubisz.

this work is about looking for, about the illegibility of entanglements. about the distance of touches.
about the uncertainty of whispered needs.
this, what i see certain, is the alizarin crack on the tafle of gold.
it is from you, and in me, and in front of me.
it makes me shy with its anxiety of desires.
it hides my face in the stream of possibilities.
facets to be cut. to compose.
to undress.


i hope, you will not lost

czwartek, 19 maja 2011

wtorek, 10 maja 2011

Tafla/The Tile

dzisiaj lżej / today lighter


mechanika wrastania, dynamika światła

odbicie nie wygląda tak potwornie. szyk przestawny. lustro w miejscu nieba. związanie w miejsce światła. ciemny kokon lasu w lśniącą kontynuację ciała. odwróć mnie o 180 stopni. zza drzew wyjdą wszystkie lęki. odwracaj tak długo, aż zapomnę, że są jakieś strony

mechanics of ingrowth, dynamics of light 

the reflection doesn`t look so horrible. inversion. the mirror in place of the sky,  the bound in place of the light. dark forest turns into the glittering cocoon of body continuation. turn me around 180 degrees. there will come out all fears behind the trees. turn me around as long, until i forget, that there are some sides

poniedziałek, 9 maja 2011

Rosaliaeceremonia ciała
śnieżna łaska przejrzystości - narodziny ogrodu
perła edenu - uniesienie spełnienia
dzika dzika krew

pocałunki pod różą

ceremony of the body
snow grace of lucidity - the birth of the garden
the pearl of Eden - ecstasy of accomplishment
wild wild blood

kisses under the rose