wtorek, 26 kwietnia 2011

poprzez/through

poprzez terminal w mojej głowie
prześwituje ku mnie
wizja twojej twarzy
a raczej
cień twoich oczu
właśnie zabłysnął
gdy znalazł moje
których potrafię dotknąć
twoim zapachem skróconym o kilometry dróg
i przechowywanym w Homerze

forma twoich pleców odciska ślad pod moimi,
łączę się z jej widmem,
drżę
dotknięta
twoim oddechem
wydychanym moimi płucami
bez papierosów
z pyłkami jabłoni
zebrałam kilka
wyślę ci moje płuca

usta będące opuszkami palców
zamykają mnie świętym spazmem
kłądę je na twoje kolana
gdy piszę że je kładę


Through the terminal in my head
the vision of your face
shines towards my face
maybe rather
the shadow of your eyes
just shone
after it found my eyes
which i can touch
with your smell shortened of kilometers of roads
and kept in Homer

the form of your back imprints the trace under my back
i binds with its spectrum
trembling
touched by your breath
exhaled by my lungs
without cigarettes
with pollen of apples
i pick up a few
to send you my lungs

the mouth being fingertips
closed me in sacred spasm
i put them on your knees
when i write that i put them
2 komentarze: