piątek, 1 kwietnia 2011

...o dotykaniu/..about touching

"Ból jest pękaniem skorupy, pod którą kryje się zrozumienie"
Khalil Gibran, Prorok

"Your pain is the breaking of the shell, that encloses your understanding"
Khalil Gibran, The Prophet

Czy potrzebujemy zrozumienia, czy może wystarczy, że ktoś będzie nas w stanie pojąć, wydobyć poza i dotknąć. Nie wiem, wciąż się uczę. Dotykam i jestem dotykana.

 Do we need the understanding, or maybe it is enough, when someone is able to comprehend us, draw out and touch. I don`t know, I`m still learning. I touch and i am touched.


Frida KahloJuliao Sarmento


Michal Macku


Arnulf Rainer

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz