środa, 5 stycznia 2011

Cykl II/Period II

Koło tańca miłosnego
(kopia artystyczna)

i z miłości zdjęła chustkę z włosów
potem zdjęła włosy poza chustkę
potem co mogło przypominać włosy
potem co niczego już nie przypominało
zachodziła go ze wszystkich stron szyi
potem szyja zachodziła w strony
potem strony zachodziły w szyję
potem stronom było już bez stron
potem szyjom było już bez szyi
była wesoła zrywała się z ciała
potem ciało zrywała z ciała
potem co mogło nie pamiętać ciała
potem co niczego już nie pamiętało
była ciągle taka sama jego
jak nie jego była taka sama
jak nie taka sama była już nie jego
jak nie sama była już nie taka
Tymoteusz Karpowicz

artistic copy
CIRCLE OF THE DANCE OF LOVE


and out of love she shed a scarf from her hair
then shed the hair beyond the scarf
then what could be recalled of hair
then what could not now be recalled
she approached him from all sides of the neck
then the neck approached the sides
then the sides approached the neck
then the sides were without sides
then the necks were without necks
she was happy flayed herself of body
then body flayed of body
then what could not remember body
then what remembered nothing
she was always herself for him
while not for him she was herself
while not herself she wasn't for him
 while not for she wasn't her 

Tymoteusz Karpowicz, translated by Frank Kujawinski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz