piątek, 14 maja 2010

Madonny

Sama jestem ciekawa, w jakim kierunku ta seria ewoluuje...

I`m curious, in what direction this series will evolve...

Madonna przechodzących
Madonna of passers


Madonna wędrujących
Madonna of wanderers


Madonna czekających
Madonna of all waiting

Madonna z chelidonium


1 komentarz: