wtorek, 2 lutego 2010

Łowy / Hunting


A może rykowisko, albo coś o samotności?
Lub, jak zasugerował mi pewien ktoś, hunting = haunting...
Jeśli macie inne propozycje co do materii tytułu, słucham.

Perphaps the rut, or something about solitude?
Or, as suggested me somebody hunting = haunting...
If you have other suggestions as to the title`s matter, I wait.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz