poniedziałek, 8 września 2014

Exlibris

Chyba jeszcze granic nie przekroczyłam.., nauczę się/ I haven`t surpassed own borders yet, i suppose..., will learn itśroda, 27 sierpnia 2014

Uśpione nr 5/ Dormant No.5

 Śniłam dzisiaj o tłuczonym szkle. O sterylnie krystalicznych krawędziach-pułapkach. Nawet w snach spycham wszystko pod sny. Karmazynowy, pęczniejący księżyc jest trywialny, ale w tej serii oddaję ciało i umysł przyjemności zapominania się

 Tonight, i dreamt about broken glass. About sterile crystalline edges-traps. Even in my dreams i push everything down under my dreams. Crimson, bulging moon is trivial, but in this series i let my body and mind to feel the pleasure of forgetting self 


Dormant No.5, ink nd temper on gold calque, 25x32 cmśroda, 20 sierpnia 2014

Uśpione nr 4/ Dormant No.4

Pantery w naszych głowach.../ Panthers in our heads...


Dormant No.4. ink and temper on gold calque, 25x32 cm