wtorek, 8 lipca 2014

Portfolio

Przedstawiam Wam moje nowe portfolio. Mam nadzieję, że 2014 zapełni się do granic -)

Let me introduce you my new portfolio site. I hope, that 2014 will be filled to the borders.. -)

poniedziałek, 7 lipca 2014

Uśpione/ Dormant

Katedry i leśne zioła. Lato przynosi nowy cykl.

Cathedrals and forest herbs. Summer came with new cycle. 

Dormant, ink and temper on gold calque, 25x32 cm

środa, 25 czerwca 2014

Sfinks/ Sphinx

Sphinx, ink and pastel on paper, 35x50 cm
Miłość rozebrała mnie do kości. Upodliła do szpiku. Pożarła moje imię. Pochowała twoje w kronice interwencji, w teorii esencji, w kosmogonii bluźnierstw i błogosławieństw. Szaleństwo synchronizacji, trucizna powtórzeń

Love stripped me off to the bones, debased me to the marrow, devoured my name, buried yours in the chronicle of the essence theory, in cosmogony of blasphemies and beatitudes. The madness of synchronicity, the poison of repetitions