piątek, 10 października 2014

Uśpione nr6/ Dormant No.6

Coś się rusza. Coś się zmienia. Fermentuje. Jest inne. Czułam, że ten cykl coś ruszy. Idzie nowe.

Something is moving. Something is changing. It is another. I felt, that this cycle will bring metamorphose. The new is coming

Dormant No.6, ink and temper on gold calque, 25x32 cm

All these little things..

Zacznę zbierać szkice. Zwykle je wyrzucałam, albo dawałam córkom do pokolorowania ( tak, tak, mają straszne dzieciństwo), a teraz będę je odkładać. Do szuflady. Albo pochowam je w książkach. Ewentualnie w folderach.

I`m going to collect my sketchy things. Usually, they were thrown, or I gave them to my daughters as coloring pages (yes, i know, they have terrible childhood). And now, I will keep them all. In a drawer. Or hidden inside books. Eventually in folders. 

poniedziałek, 8 września 2014

Exlibris

Chyba jeszcze granic nie przekroczyłam.., nauczę się/ I haven`t surpassed own borders yet, i suppose..., will learn it