poniedziałek, 11 grudnia 2017

poniedziałek, 3 lipca 2017

Praocean/ Tethys Ocean

Kolejny ekslibris, prosto z Ziemi Niczyjej, jak nazywam stany poniżej morza. Cieszę się, że pracuję, dziękuję.

Next bookplate, straight from No man`s land, how i call states below the sea. I am glad, that I``m working, thank you. 

czwartek, 15 czerwca 2017

Exlibrisy/ Bookplates

Kybele fatimska, sofa psychoanalityka z arachne w tle i wariacje na temat theatrum anatomicum/
Cybele of Fatima, psychoanalyst`s couch, variations on the theme of theatrum anatomicum